Strenge normen PDF Afdrukken E-mail
De kwaliteitslabels die van toepassing zijn op de dierlijke productie in België leggen aan alle schakels van de productieketen normen op die strenger zijn dan deze wettelijke door Europa vastgelegd. Strenge normen zijn nodig om te komen tot een kwaliteitsvol stuk vlees. Als voorbeeld worden hier enkele van de belangrijkste Meritus-normen voor rundvlees opgelijst. Dezelfde normen zijn opgenomen in het Certus-label voor varkens en het BCF-label voor kalfsvlees.

De strenge regels beginnen al bij de keuze van de dieren.  Meritus-rundveehouders worden ertoe verbonden enkel te werken met erkende rundveerassen omdat de kwaliteiten van het spierweefsel van rasdieren het best beantwoordt aan de verwachtingen van de consument. Bovendien komen alleen de meest bevleesde karkassen met een mooie vetbedekking in aanmerking. Meritus-vlees is dan ook bijna uitsluitend afkomstig van het Belgisch Wit Blauw rundveeras. Dat onderscheidt zich door zijn sterk ontwikkelde spiermassa.

Meritus-runderen krijgen alleen kwaliteitsvoeder afkomstig van veevoederfabrikanten die GMP-erkend zijn (GMP staat voor Goede MengvoederPraktijken) of van GMP-erkende leveranciers. Het voeder mag enkel plantaardige ingrediënten bevatten, wat inhoudt dat vismeel, diermeel, dierlijke vetten alsook gerecycleerde plantaardige vetten uitgesloten zijn. Ten slotte mogen antibiotica en andere geneesmiddelen enkel toegediend worden als dit strikt medisch noodzakelijk is. Veevoerder op basis van genetisch gemodificeerde organismen kan zolang het beantwoordt aan de Europese regelgeving inzake toelating, labeling en traceerbaarheid van GGO’s. Meritus ondersteunt eveneens het gebruik van duurzame grondstoffen en een daaraan gekoppelde ethisch verantwoorde productiewijze, zoals opgenomen in het lastenboek voor ‘gecertificeerde maatschappelijk verantwoorde soja’.

De slachtleeftijd heeft een grote invloed op de kwaliteit van het vlees. Daarom schrijft Meritus voor dat stieren geslacht moeten worden ten laatste op 26 maanden. Want hoe jonger het dier, hoe malser het vlees. Vrouwelijke runderen staan in voor het doorgeven van de kwaliteiten van hun ras, in de vorm van nakomelingen. Daarom worden zij pas geslacht na twee tot drie kalfbeurten, maar zeker voor ze 6,5 jaar oud zijn. Hun vlees is dan roder en krachtiger van smaak.

Omdat niet alleen mensen, maar ook dieren stress kunnen ervaren, legt Meritus de klemtoon op een diervriendelijke manier van huisvesten en transporteren. De ligplaats in de stallen moet minstens gedeeltelijk ingestrooid zijn. Meritus garandeert het dier ook voldoende oppervlakte en luchtvolume. De transportafstanden moeten kort zijn en mogen niet in overbezette omstandigheden verlopen zodat de dieren op een rustige en ontspannen manier het slachthuis bereiken. Uiteraard mag tijdens het laden en lossen ook geen gebruik worden gemaakt van elektrische drijfmiddelen. Bovendien mogen geen kalmeringsmiddelen worden toegediend tijdens het transport.

Om de gezondheid van de runderen te bewaken, moet elke rundveehouder een contract afsluiten met een dierenarts in het kader van de diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding. Hij is tevens verplicht om een register bij te houden van alle gebruikte medicijnen, inclusief doses en datum van toediening vanaf de start van de opvolgingsperiode tot op het moment dat het dier het veebeslag definitief verlaat. Iedere behandeling gebeurt indirect onder toezicht van een bedrijfsdierenarts, die het voorschrift of het medicijn aflevert. Hygiëne is een sleutelwoord waarvoor elke schakel zelf verantwoordelijk is. Tijdens de verschillende stadia van de verwerking wordt er over gewaakt dat Meritus-rundvlees strikt hygiënisch wordt behandeld. Van in het slachthuis tot in de winkel worden stalen genomen om het vlees te controleren op bacterieën (E. coli O:157H7, Entero’s, Salmonella…). Ook de bewaartemperatuur van het vlees wordt nauwkeurig opgevolgd zodat de koudeketen op geen enkel moment onderbroken wordt.